Zapytanie Ofertowe: WZROST UDZIAŁU ENERGII ODNAWIALNEJ PPH FOLMET POPRZEZ BUDOWĘ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W BIAŁOGARDZIE O MOCY 142,8 kWp.


Otrzymaliśmy potwierdzenie publikacji zapytania ofertowego dla projektu WZROST UDZIAŁU ENERGII ODNAWIALNEJ PPH FOLMET POPRZEZ BUDOWĘ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W BIAŁOGARDZIE O MOCY 142,8 kWp.
Szczegóły znajdują się na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29398

Plik do pobrania szczegółów zapytania ofertowego znajduje się tutaj Plik z Zapytaniem Ofertowym.pdf

Termin składania ofert do dnia 30-04-2020. Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę henryk.bazylinski@folmet.com.pl

Do Pobrania: Formularz Oferty – plik PDF