informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia na inwestycję ” Wzrost udziału energii odnawialnej PPH Folmet poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej w Białogardzie o mocy 142,8 kWp „

Przedstawiamy informację o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia na inwestycję ” Wzrost udziału energii odnawialnej PPH Folmet poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej w Białogardzie o mocy 142,8 kWp „.

Link do pobrania Dokumentu – Pobierz PDF