Worek foliowy z prostym zgrzewem

Worek foliowy z prostym zgrzewem

Firma PPH „Folmet” Henryk Bazyliński jest producentem worków foliowych z polietylenu PE, LDPE oraz LLDPE. Worki foliowe wykonane są z surowców pierwotnych lub wtórnych, pochodzących z recyklingu opadów polietylenowych. Polietylen jako surowiec jest najczęściej wybierany w przemyśle opakowaniowym, ponieważ, po pierwsze jest obojętny chemicznie, w rezultacie czego jego składniki nie przenikają do opakowanego produktu, po drugie polietylen charakteryzuje się dobrą zgrzewalnością, jak i również może być poddawany recyklingowi i powtórnie wprowadzany do obrotu tworzyw sztucznych.

Folie LDPE I LLDPE wykonane z surowców pierwotnych są transparentne oraz bezwonne. W związku z tym znajdą one  zastosowanie w przemyśle gdzie opakowanie nie może w żaden sposób reagować chemicznie na opakowany produkt. Folie z surowców pierwotnych możemy na pewno zastosować w przemyśle medycznym oraz spożywczym. Ponad to są również najbardziej atrakcyjne pod kątem estetycznym.

Folia produkowana z surowców wtórnych, regranulatów potocznie zwanych RGN, może posiadać w niewielkim stopniu woń pochodzącą z recyklingu materiałów opakowaniowych, w rezultacie czego jej zastosowanie jest w pewnym stopniu ograniczone . Folia RGN w przeciwieństwie do folii z surowców pierwotnych nie może być stosowana w przemyśle medycznym oraz spożywczym. Z powyższych powodów najczęściej folię z regranulatu stosuje się do produkcji worków na odpady oraz na opakowania produktów gdzie mało istotna  jest estetyka czy też wymagania dotyczące migracji składników.

Podsumowując, folie polietylenowe wydają się najlepszym wyborem na opakowanie, z uwagi na obojętność chemiczną, dobre właściwości przetwórcze jak i możliwość ponownego wykorzystania tego surowca – recykling. Wybierając folie PE trzeba mieć również na uwadze, że cechą polietylenu jest brak przepuszczalności dla wilgoci w przeciwieństwie do przepuszczalności gazów, które mogą dyfundować do wnętrza opakowania. W celu eliminacji dyfuzji gazów do wnętrza opakowania, stosuje się folie wielowarstwowe.

Na życzenie klienta możliwe jest nadanie dodatkowych funkcji folii z których zrobione są worki, poprzez dodanie odpowiednich składników modyfikujących.

Modyfikatory:
– UV – zmniejszają wpływ promieniowania słonecznego na degradacje folii
– Antystatyczne – wpływa na ograniczenie gromadzenia ładunków elektrycznych na powierzchni folii
– Poślizgowe – ułatwia otwieranie folii
– Mrozoodporny – wpływa na zwiększenie odporności folii na degradację w niskiej temperaturze
– Aktywacja folii – produkowana przez nas folia, może być również przygotowana do nadruku poprzez operację jonizacji.

Specyfikacja worków foliowych:
– Szerokość worków od 80 mm do 1100 mm
– Worek zwykły lub z zakładkami (zakładki do 200 mm)
– Folia może być przeźroczysta lub barwiona
– Grubość folii od 0,025 do 0,2 mm
– Folie produkujemy z surowca pierwotnego lub z regranulatu

    Nasze pozostałe produkty: