Jednorazowe fartuchy foliowe ochronne - producent

Firma FOLMET jest producentem jednorazowych fartuchów foliowych z folii polietylenowych zwanych inaczej środkami ochrony indywidualnej ŚOI. Jednorazową odzież ochronną produkujemy od ponad dwudziestu lat, dzięki czemu możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy specjalistami w branży.

Dzisiejsze czasy pokazały całemu światu jak ważna jest higiena oraz sposób jaki ją zapewniamy. Produkowane przez nas jednorazowe fartuchy ochronne zapewniają najwyższy poziom zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami oraz drobnoustrojami w miejscu pracy. Jednorazowy charakter fartuchów ochronnych ogranicza rozprzestrzenianie się drobnoustrojów, które traktują niezabezpieczoną odzież jako środek lokomocji do innych lokalizacji. Najtrudniej ochronić się przed czymś czego nie widać, ale korzystając z jednorazowej odzieży foliowej możemy ograniczyć te ryzyka.

Fartuchy ochronne – sposób wykonania

Jednorazowe fartuchy ochronne produkowane w firmie FOLMET, powstają z surowców polietylenowych PE, LDPE i LLDPE. Folia z której wykonywane są fartuchy jest dodatkowo modyfikowana , w celu zapewniania jak najlepszych parametrów użytkowych takich jak łatwość otwierania czy też wytrzymałość na rozdarcia. Jednorazowe fartuchy ochronne produkowane są od początku do końca w naszym zakładzie produkcyjnym. Proces produkcji składa się z kilku ściśle kontrolowanych etapów. Pierwszym z nich wytłoczenie wysokojakościowej folii polietylenowej z zachowaniem najwyższych standardów i zasad dobrej praktyki produkcyjnej. Następnymi etapami są procesy wykrawania fartuchów oraz przekształcania ich w wygodną do użytkowania formę zbiorczą.  Oferowane przez nas środki ochrony indywidualnej ŚOI zostały zaprojektowane oraz wyprodukowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach PN EN ISO 9001:2009 oraz EN ISO 13688:2013, oraz spełniają wymagania dyrektyw tak zwanego „Nowego Podejścia”, oznaczenie CE.

Jednorazowe fartuchy ochronne produkujemy w dwóch wersjach.

 1. Pierwszą z nich jest wykonanie w formie pakietów fartuchów na zrywce. Jeden pakiet może zawierać od 20 do 100 szt. fartuchów i jest wyposażony w otwory do zawieszania w miejscu do tego przystosowanym np. przebieralnia. Szerokość jednorazowych fartuchów ochronnych z folii bezbarwnej lub barwionej jest bardzo ważnym parametrem produktu, który decyduje o stopniu ochrony użytkownika. Ustalana jest indywidualnie według życzenia klienta w zakresie od 700 do 1220 mm, w taki sposób aby produkt końcowy spełniał swoją funkcję, efektywnej ochrony przed zabrudzeniami. Fartuchy foliowe produkujemy w długościach do 1800 mm oraz w grubościach od 0,015 mm do 0,18 mm.
 2. Druga wersja produktu, to jednorazowe fartuchy ochronne w dyspenserze wykonanym z kartonu. Produkt w tej formie pozwala na higieniczne przechowywanie oraz pobieranie pojedynczej sztuki odzieży ochronnej. Dyspenser z jednorazowymi fartuchami ochronnymi został zaprojektowany zgodnie wymaganiami dla wyrobów medycznych kategorii I ( fartuch medyczny niejałowy). Rozmiar fartucha w dyspenserze został dostosowany do ogólnie przyjętego rozmiaru uniwersalnego: szerokość – 800 mm; długość – 1250/1500mm. Ważną cechą użytkową tego produktu jest jego mobilność i funkcjonalność.

Specyfikacja jednorazowych fartuchów ochronnych:

 • szerokość od 700 do 1220 mm
 • długość do 1800 mm
 • grubość od 0,015 do 0,18 mm
 • wykonane z surowców pierwotnych
 • obojętne chemicznie oraz bezwonne
 • folia modyfikowana w celach wygody użytkowania
 • możliwość wykonania nadruku – jednorazowe fartuchy ochronne z nadrukiem
 • wytrzymałe
 • w formie pakietów na zrywce do zawieszenia lub w formie kartonowego dyspensera wyposażonego w jednorazową odzież ochronną
 • możliwość poddania procesowi recyklingu

Zastosowanie jednorazowych fartuchów ochronnych

Jednorazowe fartuchy ochronne z folii polietylenowych wykorzystywane są w wielu gałęziach przemysłu. Służą do ochrony odzieży przed zabrudzeniem, która jest niezbędna w szeroko pojętym

przemyśle spożywczym, ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa mięsnego, rybnego oraz owocowo-warzywnego. Inne obszary gdzie wykorzystywane są fartuchy ochronne to: placówki służby zdrowia; zakłady kosmetyczne, ośrodki dydaktyczne. Foliowa odzież ochronna znajdzie również zastosowanie w wielu czynnościach z życia codziennego, gdzie chcemy uchronić się przed zabrudzeniem i zachować higienę (kuchnia, praca w ogrodzie).

Alternatywą dla jednorazowych fartuchów ochronnych są ich odpowiedniki wielokrotnego użytku wykonane z materiałów gumo-pochodnych. Jednak zachowanie odpowiedniej higieny pracy przy takim rozwiązaniu wydaje się mało prawdopodobne, w przeciwieństwie do zastosowania jednorazowego fartucha ochronnego

Oferowane przez nas fartuchy jednorazowe zostały zaprojektowane oraz wyprodukowane zgodnie z normami PN EN ISO 9001:2009 oraz EN ISO 13688:2013, nasze produkty ochronne spełniają wymagania dla środków ochrony indywidualnej zawarte w Dz.U. Z 2005 r nr 259.

Jednorazowa odzież ochronna odpowiada wymaganiom higienicznym i jest zgodna z wytycznymi zawartymi rozporządzeniach Unii Europejskiej:

-nr 1935/2004
-nr 2016/425

Nasze ŚOI ( środki ochrony indywidualnej) spełniają wymagania dyrektyw tak zwanego „Nowego Podejścia”, znakowane są znacznikiem CE.

Produkt ten odpowiada wymaganiom higienicznym i jest zgodny z wymaganiami zawartymi w art. 3 i 4 rozporządzenia Uni Europejskiej nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 27.10.2004 r.

Odwiedź również naszą dedykowaną stronę: fartuchjednorazowy.pl/