Jednorazowe fartuchy foliowe

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Folmet” Henryk Bazyliński jest producentem jednorazowych fartuchów foliowych od prawie dwóch dekad, w związku z tym możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy jednym z najbardziej doświadczonych producentów tego typu asortymentu w Polsce.

Nasze fartuchy ochronne wykonane są z wytłaczanej przez nas folii PE. Folia polietylenowa wytłaczana z surowców pierwotnych jest najlepszym wyborem jako materiał na fartuchy. Po pierwsze jest obojętna chemicznie w rezultacie czego nie wchodzi w reakcję chemiczną przy bezpośrednim kontakcie np. z artykułami spożywczymi. Po drugie folie polietylenowe mogą być poddawane recyklingowi, w związku z tym surowiec PE może być powtórnie wprowadzony do obrotu tworzyw sztucznych, co przyczynia się do ochrony naszego środowiska naturalnego.

Jednorazowy fartuch foliowy ma bardzo szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu jak i również w życiu codziennym.

– Przemysł ( obsługa i czyszczenie maszyn )
– Przemysł spożywczy ( mięsny, rybny, mleczarski, owocowo-warzywny)
– Przemysł kosmetyczny ( zakłady fryzjerskie, groomerskie)
– Placówki służby zdrowia
– Ośrodki dydaktyczne ( szkoły, przedszkola)

Oferowane przez nas fartuchy jednorazowe zostały zaprojektowane oraz wyprodukowane zgodnie z normami PN EN ISO 9001:2009 oraz EN ISO 13688:2013, nasze produkty ochronne spełniają wymagania dla środków ochrony indywidualnej zawarte w Dz.U. Z 2005 r nr 259.

Jednorazowa odzież ochronna odpowiada wymaganiom higienicznym i jest zgodna z wytycznymi zawartymi rozporządzeniach Unii Europejskiej:

-nr 1935/2004
-nr 2016/425

Nasze ŚOI ( środki ochrony indywidualnej) spełniają wymagania dyrektyw tak zwanego „Nowego Podejścia”, znakowane są znacznikiem CE.

Produkt ten odpowiada wymaganiom higienicznym i jest zgodny z wymaganiami zawartymi w art. 3 i 4 rozporządzenia Uni Europejskiej nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 27.10.2004 r.

Odwiedź również naszą dedykowaną stronę: fartuchjednorazowy.pl/