Plastikowe zabawki z trzciny? To możliwe!

Plastikowe zabawki z trzciny? To możliwe!

Rośliny, a przede wszystkim związki chemiczne w nich zwarte mogą być alternatywą dla paliw kopalnych przy wytwarzaniu tworzyw sztucznych. Mogą stanowić źródło do produkcji plastikowych zabawek.

Przykład:

Trzcina cukrowa

Duża zawartość cukru pozwala na efektywny proces fermentacji, który prowadzi do powstania alkoholu. Alkohol etylowy składa się z dwóch atomów węgla, sześciu atomów wodoru oraz jednego atomu tlenu (CH3CH2OH). Etanol, który poddamy odpowiednim procesom utleniania oraz odwodorniania możemy przekształcić w inny związek eten ( CH2=CH2). W skrócie alkohol (etanol) przekształcamy na alken  (eten).

Eten jest przedstawicielem alkenów , nienasyconym węglowodorem –  monomerem w procesie polimeryzacji polietylenu. Polimeryzacja jest procesem tworzenia się łańcuchów polimerowych,  przemiany fazowej mieszaniny substancji ciekłych (monomer, rozpuszczalnik, katalizator) w ciało stałe  (plastik).  Polietylen czyli PE (LDPE, LLDPE, HDPE)  towarzyszy nam na każdym kroku w życiu codziennym ( pojemniki, folie, reklamówki, zabawki itp.itd. )

Podsumowując wytwarzanie plastiku z roślin jest możliwe!!!

Przeczytaj również o produkcji klocków Lego z trzciny cukrowej: https://tvn24bis.pl/…

Pozostałe Artykuły:

Włącz się razem z nami do akcji ” STOP WIRUSOM”

informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia na inwestycję ” Wzrost udziału energii odnawialnej PPH Folmet poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej w Białogardzie o mocy 142,8 kWp „