polski English

Projekty UE

W grudniu 2007 roku zakończyliśmy realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poziom dofinansowania 60%

  

"Innowacyjna proekologiczna rozbudowa zakładu produkcji tworzyw sztucznych z systemem recyclingu - FOLMET Białogard" 

projekt nr SPOWKP/2.2.1/32/0006

 

Inwestycje zrealizowano w 2007r w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności

 

 

Przedsiębiorstwriorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw

 


 

Działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw

 


Poddziałanie 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonującyh nowych inwestycji